top of page
SVENOVA LOGO (1).png

Svenova AB är ett Startup som grundades i januari 2019 av en grupp av Artificiell  intelligens entusiaster.

 

​Sedan år 2020 är Svenova ett företag som fokuserar sig på att skapa sofistikerade, Artificiell Intelligens - projekt inom vår konsult verksamhet.

 

Vi strävar efter att bli den ledande specialisten inom Maskin lärning och inom Conversational Chatbots. Detta gör det möjligt för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och enheter i vardagligt, mänskligt och naturligt språk via röst, text, touch eller gestinmatning.

OM SVENOVA

KUNSKAP

Människor och datorer är naturliga dataanalysatorer och kan känna igen mönster i små mängder data samtidigt som datorer kan upprepa outtröttligt rutinarbete. Genom att kombinera dessa två talanger, kan vi bygga AI som snabbt reagerar på nya situationer baserat på en enorm data set.

PARNETSKAP

Svenova består av matematiker och algoritmutvecklare samt ett intressant samarbetar med professionella Chatbots expertisen. Inom databas hantering samarbetar vi med  Adilimo AB inom databas lösningar. Denna dynamiska konstellation av personer och företag gör det möjligt att ligga i framkanten av framtiden för AI.

AGILE PRODUKTUTVECKLING

Vi arbetar bl.a. med Lean startup metodologi för att utveckla AI företagsprodukter, vilket syftar till att förkorta produktutvecklingscykler. De första AI utkast presenterar vi till våra kunder i form av en Minimun Viable Product (MVP) som valideras på både den funktionella och ekonomiska verkligheten.

TEAM

Vår team består av matematiker och data forskare från Universidad de los Andes i Bogotá, tekniker i Valencia universitet, samt ett samarbete med ledande företag som B4B Company, Adilimo AB.

About: Services
bottom of page